O NAS

Centrum Usług

Ogólne zasady serwisowania sprzętu komputerowego

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane na dyskach twardych i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy. Serwis nie jest zobowiązany do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie powstałe w jego transporcie do siedziby Serwisu. Celem uniknięcia szkód Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zapakowania przesyłanego do naprawy sprzętu w sposób należycie zabezpieczający sprzęt przed przypadkowymi szkodami w transporcie. W przypadku nieprawidłowego zapakowania Serwis może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w kwocie 25zł niezbędnymi do odpowiedniego opakowania sprzętu przed jego wysyłką do Klienta po usunięciu podanej przez Klienta usterki. W odbioru naprawionego sprzętu za pośrednictwem firmy przewozowej, Klient jest zobowiązany zbadać stan przesyłki niezwłocznie przy odbiorze, w obecności Kuriera i sporządzić protokół reklamacji.
 3. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta.
 4. Testowanie i wycena sprzętu są bezpłatne.

 5. Ekspertyza w zakresie wyceny kosztów naprawy, ważna jest 14 dni kalendarzowych od daty jej wykonania.
 6. Płatność za wykonaną usługę pobierana jest gotówką (w przypadku wysyłek opcja „za pobraniem).
 7. Użytkownik, podając dane osobowe, oświadcza, że:

  • są one zgodne z prawdą,
  • zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Laptop Outlet Sp.zo.o. ul. Sadowa 7, 25-028 Kielce, KRS: 0000520087, REGON: 260783035, NIP: 959 195 73 31 w celu promocji (marketingu) produktów i firm,
  • zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez producentów sprzętu do celów związanych z naprawą gwarancyjną sprzętu będącego w posiadaniu użytkownika.
 8. Podane kwoty są cenami netto i nie zawierają podatku VAT
 9. W przypadku napraw płatnych Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi, jednocześnie deklarując, że korzystać będzie z odstąpienia w szczególności w przypadku niedostępności części zamiennych.

  Zalecenia przed wysłaniem sprzętu do serwisu:

  • Zabezpieczyć dane zawarte na dyskach twardych i innych nośnikach.
  • Sprawdzić czy ewentualne nieprawidłowości z działaniem komputera nie są spowodowane wirusem.
  • Sprawdzić czy akumulatory są naładowane i czy komputer jest właściwie podłączony do sieci.
  • Odtworzyć oryginalną konfigurację sprzętową poprzez re-instalację oprogramowania

   UWAGA!!!

   • Należy usunąć bądź zapisać i załączyć hasło do konta z uprawnieniami administracyjnymi celem przeprowadzenia przez serwis końcowej diagnostyki. W przeciwnym wypadku, nawet gdy sam przebieg naprawy nie wymusza takiej potrzeby, system zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych, a wszelkie dane osobiste zostaną usunięte
   • Re-instalacja oprogramowania i zresetowanie urządzenia wiąże się z utratą wszystkich danych zawartych na dyskach i innych nośnikach.
   • Prosimy o umieszczanie na każdej paczce wysyłanej do nas, naklejek ostrzegawczych „ostrożnie szkło, nie rzucać”.
   • Każdy sprzęt powinien być wysyłany w opakowaniach zabezpieczających przed przypadkowym uszkodzeniem w czasie transportu.
   • Instrukcję jak odpowiednio spakować sprzęt można znaleźć w na stronie DHL Polska bądź pod poniższym adresem internetowym: http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/pl/express/brochures/dhl_bezpieczne_pakowanie_przesy%C5%82ek_czerwiec_pl_pl.pdf
   • W związku z procedurą reklamacyjną firmy ubezpieczeniowej zajmującej się naszymi przesyłkami bardzo prosimy każdego odbiorcę przesyłek wysyłanych przez naszą firmę o dokładne sprawdzenie zawartości w obecności kuriera i w przypadku ewentualnego uszkodzenia sporządzenia protokołu szkody

 

 

Regulamin serwisu naprawlaptopa.pl :


 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane na dyskach twardych i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy. Serwis nie jest zobowiązany do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie powstałe w jego transporcie do siedziby Serwisu. Celem uniknięcia szkód Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zapakowania przesyłanego do naprawy sprzętu w sposób należycie zabezpieczający sprzęt przed przypadkowymi szkodami w transporcie. W przypadku nieprawidłowego zapakowania Serwis może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami w kwocie 25zł niezbędnymi do odpowiedniego opakowania sprzętu przed jego wysyłką do Klienta po usunięciu podanej przez Klienta usterki.
 3. W momencie odbioru naprawionego sprzętu za pośrednictwem firmy przewozowej, Klient jest zobowiązany zbadać stan przesyłki niezwłocznie przy odbiorze, w obecności Kuriera i sporządzić protokół reklamacji.
 4. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez Klienta.
 5. Testowanie i wycena sprzętu są bezpłatne.
 6. Ekspertyza w zakresie wyceny kosztów naprawy, ważna jest 14 dni kalendarzowych od daty jej wykonania.
 7. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, że regeneracja niektórych układów/elementów elektronicznych wykonanych w technologii SMD bądź BGA nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas naprawa jest możliwa poprzez wymianę wadliwego układu/elementu, o ile będzie osiągalny.
 8. Serwis informuje że sprzęt, który nie został skutecznie naprawiony może wykazywać objawy inne niż przy przyjęciu do Serwisu, zależnie od zastosowanych metod diagnostycznych i wykonanych czynności serwisowych.
 9. Płatność pobierana jest gotówką (w przypadku wysyłek opcja „za pobraniem).
 10. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.
 11. Wymienione części nie podlegają zwrotowi, a uszkodzony sprzęt poddajemy utylizacji.
 12. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po uzgodnieniu i zaakceptowaniu ostatecznej ceny, Serwis może domagać się od Klienta pokrycia kosztów zużytych części i czynności serwisowych, uzależniając od tego wydanie sprzętu.
 13. Użytkownik, podając dane osobowe, oświadcza, że: 
  •  Są one zgodne z prawdą.
  •  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Laptop Outlet Sp.zo.o. ul. Sadowa 7, 25-028 Kielce, KRS: 0000520087, REGON: 260783035, NIP: 959 195 73 31 w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
  •  Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez producentów sprzętu do celów związanych z naprawą gwarancyjną sprzętu będącego w posiadaniu użytkownika.
 14. Podane kwoty są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 15. W przypadku napraw płatnych Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi, jednocześnie deklarując, że korzystać będzie z odstąpienia w szczególności w przypadku niedostępności części zamiennych. 
 16. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany w przeciągu 60 dni roboczych od dnia poinformowania przez serwis klienta jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania.
 17. Po upływie 90 dni nieodebrany z serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.

 

Naprawiamy laptopy firm